Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Systém Linde Load Management Advanced pro vysokozdvižné ručně vedené vozíky

Asistent pro bezpečnou manipulaci se zbožím
Vysokozdvižný ručně vedený vozík od společnosti Linde s asistenčním systémem Linde Load Management

Ochrana osob i zboží

Nejčastějšími příčinami nehod v intralogistice jsou chyby pracovníků obsluhy. Riziko nehod se navíc zvyšuje v důsledku neustále rostoucího objemu práce. Tlak na rychlejší a produktivní práci může vést ke stresu a únavě, jejichž následkem je klesající koncentrace a v nejhorším případě vážné nehody.

I při plné koncentraci je pro pracovníka obsluhy vysokozdvižného ručně vedeného vozíku často obtížné správně vyhodnotit nebezpečnou situaci: Jak těžký je aktuálně celý náklad? Jak vysoko lze náklad ještě zdvihnout? Která rychlost je vhodná pro konkrétní hmotnost nákladu a výšku zdvihu?

Asistenční systém Linde Load Management Advanced nabízí odpovědi právě na tyto otázky, varuje pracovníka obsluhy a v případě potřeby dokonce zasáhne, aby zachoval bezpečnost provozu.

Přehled funkcí

Viditelné varování, aktivní řízení

Asistenční systém Linde Load Management Advanced umožňuje při práci s vysokozdvižným ručně vedeným vozíkem jednodušší a bezpečnější manipulaci s nákladem. Pracovníkovi obsluhy poskytuje na velkém barevném displeji výrazné optické i zvukové varovné signály. Pokud skutečná hmotnost nákladu překročí maximální nosnost, zdvihací funkce se dokonce automaticky zablokuje, aby se zabránilo kritickým situacím. Systém Linde Load Management Advanced navíc aktivně reguluje rychlost jízdy a zrychlení v závislosti na výšce zdvihu, hmotnosti nákladu a úhlu natočení. Systém se řídí pořadím závislým na riziku:

1. Varování při přiblížení k meznímu rozsahu

Žlutý varovný symbol a varovný tón signalizují přiblížení k mezní hodnotě nosnosti. Pracovník obsluhy vidí na displeji vysokozdvižného ručně vedeného vozíku aktuální výšku i maximální výšku povolenou pro aktuální hmotnost nákladu.

2. Varování při dosažení zbytkové nosnosti

Při dosažení mezní nosnosti se objeví varování, které musí pracovník obsluhy potvrdit, aby mohl pokračovat v manipulaci. Díky tomu ví, že brzy již nebude možné zaručit bezpečnou manipulaci.

3. Varovné upozornění a zablokování zdvihací funkce

Pokud pracovník obsluhy překročí mezní nosnost, objeví se červený varovný symbol a zazní varovný tón. Kromě toho se zablokuje zdvihací funkce.

Vysokozdvižný ručně vedený vozík od společnosti Linde s displejem asistenčního systému Linde Load Management Advanced

Systém Load Management Advanced v praxi

Pomocník při každodenní manipulaci

Zejména při manipulaci s velkým, těžkým a dlouhým zbožím různých rozměrů nemají zaměstnanci téměř žádné zkušenosti. Špatný výpočet zbytkové nosnosti pracovníkem obsluhy může rychle vést k bezpečnostnímu riziku pro něj samotného i ostatní zaměstnance ve skladu. Vypočítávat povolenou výšku zdvihu nákladu pomocí diagramu nosností je velice pracné. Pokud se však zaměstnanci spolehnou pouze na svůj pocit, může se vozík v nejhorším případě převrátit. K chybám obsluhy může rychle dojít také při přepravě nebo posunování nákladu, protože pracovník obsluhy například jede se zvednutým nákladem nebo příliš důrazně zatočí s ojí.

Vše pod kontrolou

Systém Linde Load Management Advanced ukazuje na velkém barevném displeji příslušné informace o nosnosti: zaprvé skutečnou hmotnost na vidlicích a zadruhé aktuální a maximální povolenou výšku zdvihu. Kromě toho varuje pracovníka obsluhy ve chvíli, kdy se vidlice dostanou do blízkosti mezní nosnosti. Pokud zaměstnanec i přesto pokračuje ve zdvihání nákladu, zdvihací funkce se vypne a zabrání se tak vzniku nebezpečné situace. Pracovník obsluhy v tuto chvíli nemůže vidlice zdvihat, ale pouze je spouštět dolů.

Aby se zabránilo zaseknutí vidlic ve výšce několika metrů s nákladem v regálu, existuje možnost zablokování zrušit, aby se dal náklad nadzdvihnout. Za tímto účelem však musí pracovník obsluhy nejdříve aktivně potvrdit varovné upozornění.

Kontrola rychlosti v reálném čase

Přesné informace o hmotnosti nákladu a výšce zdvihu slouží také k tomu, aby bylo možné přizpůsobit zrychlení a rychlosti jízdy vysokozdvižného ručně vedeného vozíku v závislosti na úhlu natočení, hmotnosti nákladu a výšce zdvihu. To chrání pracovníka obsluhy před tím, aby při zvýšené rychlosti jízdy natočil oj příliš silně nebo aby nadměrně zrychloval se zdvihnutým nákladem. Oba manévry by vozík uvedly do nestabilní polohy.

Přehled výhod

Stanovení zbytkové nosnosti

Pomoc pro pracovníka obsluhy a okamžitá pozornost při přiblížení k meznímu rozsahu.

Optimalizovaná rychlost jízdy

Umožňuje bezpečnou práci za každé situace, minimalizuje riziko nehod a podporuje v mezním rozsahu nosnosti.

Informace na displeji

Dokonalý přehled: Transparentní údaje o skutečné hmotnosti nákladu a maximální výšce naskladnění.

Bezpečně a efektivně

Systém zvyšuje bezpečnost a zároveň zajišťuje efektivní manipulaci.