Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Precizní a rychlá manipulace díky multifunkčnímu joysticku Linde

Vše pod kontrolou
Multifunkční joystick od společnosti Linde Material Handling

Ve vysokoregálových skladech, logistických centrech a chladírnách jsou potřeba vysokozdvižné vozíky, které na velmi úzkém prostoru dosáhnou do nejvyšších výšek. Retraky R10 – R25 od společnosti Linde byly vyvinuty právě v reakci na zmíněné požadavky. Tyto obratné speciální vozíky dosahují enormního manipulačního výkonu při uskladňování a vyskladňování palet na úrovních regálů až do výšky 13,4 metrů. V takových náročných podmínkách je zejména řidič pod tlakem, aby rostoucí objem zboží přemísťoval bezpečně, precizně a rychle. Klíčem k maximální produktivitě je dokonalá souhra člověka a stroje. Společnost Linde proto vyvinula nové rozhraní: multifunkční joystick.

Multifunkční joystick od společnosti Linde Material Handling ve vnitřním prostoru vozíku

Nástroj pro všechny funkce

S multifunkčním joystickem Linde se ovládání retraků R10 – R25 stane hračkou. Neobvyklý tvar joysticku dokonale odpovídá ruce a umožňuje plynulé spojení řidiče s vozíkem a tím také bezpečný, snadný a efektivní způsob práce.

Podle vzoru lidské ruky

Ruka je pro mnoho každodenních činností nenahraditelná, a proto si zasluhuje zvláštní ochranu. Při vývoji multifunkčního joysticku bylo nejvyšší prioritou usnadnění práce. Společně s Fraunhoferovým institutem IAO navrhla společnost Linde ergonomický model, na kterém lze pohybovat všemi články prstů a částmi dlaně. Na základě této studie bylo vyvinuto jedinečné rozhraní člověk–stroj s designem Porsche, který byl optimalizován na maximální ergonomii a snadné a rychlé ovládání.

Multifunkční joystick od společnosti Linde Material Handling ve vnitřním prostoru vozíku

Ergonomie

Tvar multifunkčního joysticku Linde je dokonale přizpůsoben lidské anatomii. Díky tomu ruka řidiče spočívá v přirozené, uvolněné poloze na ovládací páce, která vytváří téměř organické spojení mezi řidičem a vozíkem. Společnost Linde kladla zvláštní důraz na to, aby páka vyhovovala všem velikostem ruky. Díky tomu mohou pohodlně a bez únavy pracovat řidiči malé i větší postavy.

 • Joystick jako anatomicky přesný protikus k ruce
 • Uvolněná práce s pohodlným držením těla
 • Optimalizováno pro ruku jakékoli velikosti

Ruka řidiče vysokozdvižného vozíku spočívá na multifunkčním joysticku od společnosti Linde Material Handling

Produktivita

Multifunkční joystick Linde umožňuje ovládat všechny hlavní řídicí funkce retraků konstrukční řady 1120 jednou rukou. Funkce posunu vpřed a vzad, zvedání a spouštění lze ve všech čtyřech směrech kompletně ovládat rukou. Díky tomuto intuitivnímu uspořádání může řidič veškerou svoji pozornost věnovat nákladu a vyšší rychlosti překládky. Jedinečné je integrované centrování bočního posuvu a horizontální poloha vidlic. Obojí lze řídit ukazovákem a prostředníkem, které nepatrně pohybují dvěma kolečky. To usnadňuje manipulaci s nákladem, protože před uskladněním nebo vyskladněním je možné vycentrovat vidlice. Obsluha tak má ve všech směrech maximální dráhu nastavení pro provedení korekcí. Multifunkční joystick je k dostání ve dvou různých provedeních, a to s řízením směru pojezdu nebo bez něho. Kromě toho je koncipován pro použití v chladírnách a lze jej použít při teplotách až -30 °C.

 • Všechny funkce centrálního ovládání v jedné jednotce
 • Integrované řízení bočního posunu a horizontální poloha vidlic
 • Koncipováno pro použití v chladírnách

Zaměstnanec ve vozíku od společnosti Linde Material Handling ukládá zboží

Bezpečnost

Při dlouhotrvajících přepravních a stohovacích činnostech existuje vysoké nebezpečí únavy. Společnost Linde tomu předchází prostřednictvím nového multifunkčního joysticku, jehož ergonomický tvar zajišťuje řidiči uvolnění a úlevu. Přepravu a stohování palet lze bez námahy řídit nepatrnými pohyby prstů. Předloktí pohodlně spočívá na loketní opěrce, která poskytuje potřebný klid při náročných procesech uskladňování a vyskladňování. Řízení tím přispívá k preciznímu a bezpečnému manévrování a pomáhá předcházet nehodám.

 • Neunavující práce díky ergonomickému tvaru
 • Řízení bez námahy
 • Bezpečnost práce díky úlevě pro řidiče

Zaměstnanec ovládá multifunkční joystick ve vozíku od společnosti Linde Material Handling

Preciznost

Díky loketní opěrce vycházejí všechny řídicí pohyby ze zápěstí a nezatěžují zbytečně předloktí. Proto je snadné pohybovat paletami s milimetrovou přesností dokonce i ve velkých výškách zdvihu, aniž by bylo nutné dívat se na řídicí páku. Filosofie ovládání je koncipována natolik intuitivně, že není nutné vizuálně ověřit, zda se ruka nachází ve správné poloze.

 • Loketní opěrka pro klidné a precizní pohyby
 • Zaměření pozornosti na náklad pro práci s milimetrovou přesností

Zaměstnanec klade ruku na multifunkční joystick od společnosti Linde Material Handling

Video o multifunkčním joysticku od společnosti Linde Material Handling

Přehled výhod multifunkčního joysticku Linde

Ergonomie

Tvar multifunkčního joysticku Linde dokonale odpovídá lidské ruce a umožňuje pohodlnou práci.

Produktivita

Intuitivní dosažitelnost všech hlavních funkcí v řídicí jednotce přispívá k vyššímu manipulačnímu výkonu.

Bezpečnost

Lehké, nepatrné řídicí pohyby v pohodlné pozici předchází únavě a nehodám.

Preciznost

Multifunkční joystick Linde reaguje na nejjemnější řídicí pohyby konečky prstů a pomáhá při uskladňování a vyskladňování s milimetrovou přesností.

Dodatečné funkce

Rack Protection Sensor od společnosti Linde Material Handling

Asistenční systém Rack Protection Sensor

Při uskladňování a vyskladňování ve vysokých úrovních regálů je mezi paletou a řidičem vzdálenost několik metrů. Pokud se řidič soustředí na zboží, hrozí riziko kolize s regálem. Těmto škodám předchází senzor RPS Linde (Rack Protection Sensor), který retrak automaticky zabrzdí. Tento asistenční systém měří vzdálenost od regálu v okruhu 5 metrů a při rychlosti do 5 km/h vozík zastaví. Senzor RPS tak podporuje řidiče při náročném manévrování s nákladem na úzkém prostoru ve velkých výškách zdvihu a přispívá k bezpečnému a efektivnímu způsobu jízdy. Současně šetří náklady na ochranné systémy regálů a výměnu poškozených skladových systémů. Systémem Linde Rack Protection Sensor je možné dovybavit i starší modely vozíků.

Zelená světelná indikace na vidlicích vozíku od společnosti Linde Material Handling

Zelená světelná indikace na vidlicích

Aby řidič mohl precizně nastavit polohu vidlic do vhodné výšky, je možné doplnit asistenční systém, který zeleně osvětlí vidlice. Tato zelená světelná indikace zajistí optimální viditelnost vidlic zejména v tmavých uličkách. Zmíněná optická pomůcka zvyšuje bezpečnost a přispívá k vyššímu manipulačnímu výkonu.

Obrazovka systému Linde Vision System ukazuje snímky z instalovaných kamer

Kamerový systém Linde Vision System

Pro optimalizaci často obtížného výhledu na palety v horních řadách regálů je možné retraky R10 – R25 konstrukční řady 1120 dodatečně vybavit kamerovým systémem Linde Vision System. Tento videosystém přenáší snímky dvou kamer, a to na zvedacím sloupu a na střeše, takže řidič může dobře sledovat paletu i před vysokými regály. Mimořádně přesný výhled zajišťuje jedinečná poloha kamery na zvedacím sloupu pod vidlicemi, která poskytuje výhled na vidlice a paletu.