Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Retrak - vysokozdvižný vozík s výsuvným sloupem

Rychlá manipulace v úzkých regálových skladech
Retrak - vysokozdvižné vozíky s výsuvným sloupem

Flexibilita, účinnost a bezpečnost ve skladu

Manipulace s náklady ve skladech vyžaduje množství ruční práce a manévrů, často v úzkém prostoru a ve velkých zdvihacích výškách. Vysokozdvižné vozíky retrak s výsuvným sloupem od společnosti Linde jsou přizpůsobeny přesně pro tyto podmínky a umožňují tak v regálových skladech velice efektivní práci. Vedle vysoké manévrovatelnosti podporují řidiče při bezpečné a rychlé manipulaci také speciální zobrazovací a asistenční systémy. Automaticky například přizpůsobují rychlost zdvihání či jízdy nebo u určitých modelů přesně vyrovnávají výkyvy zvedacího sloupu.

Konstrukce pracoviště řidiče a zvedacích sloupů umožňuje optimální rozhled. Kromě toho jsou kabina řidiče a obslužné prvky vyvinuty podle individuálních ergonomických požadavků řidičů. Řízení Linde Load Control vestavěné v opěrce a pracoviště řidiče odolné proti vibracím například umožňují pracovat bez narůstající únavy. Dodatečná výbava jako panoramatické střecha z pancéřového skla zvyšuje bezpečnost řidiče v úzkých uličkách mezi regály a při manipulaci s náklady ve velkých výškách.

Všechny modely jsou díky součástem nenáročným na údržbu a dlouhým intervalům údržby velice hospodárné z pohledu servisu. Společnosti si mohou z široké řady produktů vybrat vhodný vysokozdvižný vozík, který splňuje jejich požadavky. Podle modelu dosahují výšky zvedacího sloupu až cca 14 metrů a nosnosti až 2,5 tuny.

Klíčem jsou asistenční systémy

V úzkých skladech s vysokými regály dochází velmi často k omezení výhledu a místa k manévrování. Vysokozdvižné vozíky retrak s výsuvným sloupem od společnosti Linde podporují řidiče pomocí odpovídajících ukazatelů a asistenčních systémů. Díky tomu se stává manipulace s nákladem bezpečnější a zároveň účinnější. Asistenční systém řidiče Linde Curve Assist například automaticky přizpůsobuje rychlost v zatáčkách. Ukazatele týkající se hmotnosti nákladu a výšky zdvihu poskytují řidiči informace potřebné k tomu, aby bezpečně přepravil a stohoval náklad a zároveň zachoval rychlé pracovní cykly. Automatizované ovládání zdvihu,tlumení v koncové poloze nebo rychlost jízdy závislá na výšce přispívají také k větší bezpečnosti a účinnosti. Díky tomu mohou vysokozdvižné vozíky retrak s výsuvným sloupem od společnosti Linde bezpečně a rychle manévrovat dokonce i při omezených prostorových a manipulačních podmínkách ve skladech.

Dva vysokozdvižné vozíky retrak s výsuvným sloupem od společnosti Linde při použití u regálu.

Větší výhled pro větší bezpečnost

Neomezený výhled na náklady a okolí jsou základním předpokladem pro bezpečnou práci s vidlicovými vysokozdvižnými vozíky. Aby byla tato podmínka splněna i ve stísněných prostorech, zkonstruovala společnost Linde vysokozdvižné vozíky retrak s výsuvným sloupem s optimalizovaným výhledem a vybavila je odpovídajícími pomůckami. Tak mohlo například u vozíků výrobní řady R14–R17 X dojít díky novému konceptu zvedacího sloupu ke zdvojnásobení výhledu. Volitelná pancéřová střecha umožňuje průhled střechou kabiny a zároveň poskytuje vysokou bezpečnost. Pro případy velmi nepřehledných manipulačních situací existuje možnost využití kamery na zvedacím sloupu.

Pohodlná práce

Ergonomické pracoviště usnadňuje řidičům vysokozdvižných vozíků každodenní práci a zvyšuje jejich efektivitu, protože se neunaví tak rychle. Za tímto účelem jsou vysokozdvižné vozíky Linde zkonstruovány s důrazem na ergonomické požadavky – od co nejnižšího nástupního schodu přes podvozek odolný proti kmitům až po sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením, které se přizpůsobí hmotnosti řidiče (výrobní řada R14–R20 G). Další optimalizaci dostupného místa ve vysokozdvižném vozíku mohli inženýři společnosti Linde provést také díky inovativní konstrukci vozíku. Kromě toho lze mnoho obslužných prvků a sedadlo přizpůsobit rozmanitým způsobem individuálním potřebám a požadavkům řidičů.

Krátké pracovní cykly a účinné manévrování při jízdě

Zdánlivě drobné úspory času jsou nejvíce patrné právě při opakujících se procesech. Z tohoto důvodu jsou vysokozdvižné vozíky retrak s výsuvným sloupem od společnosti Linde vybaveny například nastavitelným řízením. Díky tomu lze přizpůsobit odpor řízení individuálním zvyklostem řidiče a požadavkům dané situace. Dvoupedálové řízení umožňuje rychlou změnu směru jízdy bez přesouvání nohou. Řidiče podporují při dosahování krátkých pracovních cyklů také bezpečnostní funkce, jako je automatické přizpůsobení rychlosti jízdy v zatáčkách či vycentrování bočního posunu nebo horizontální nastavení vidlic.

Dvoupedálové řízení vysokozdvižného vozíku retrak s výsuvným sloupem společnosti Linde

Ve skladu zboží míříme vysoko

Logistické prostory jsou drahé. Z tohoto důvodu spěje vývoj ve skladech zboží směrem ke stále vyšším regálům. Tím se zvyšuje také poptávka vozíků určených pro velké zdvihací výšky.

V posledním desetiletí se výrazně zvýšil podíl vysokozdvižných vozíků retrak s výsuvným sloupem a zdvihem vysokým přes osm metrů a výjimkou již nejsou ani vozíky se zdvihem sloupu vysokým 13 metrů. S výškou zdvihu stoupají také specifické požadavky na řidiče vysokozdvižných vozíků, kteří se musí vypořádat se zvýšeným kýváním zvedacího sloupu a omezeným výhledem. S cílem vyrovnat se s tímto trendem a s ním spojenými požadavky na řidiče a vysokozdvižné vozíky retrak s výsuvným sloupem, společnost Linde například vyvinula systém Dynamic Mast Control, který vyrovnává výkyvy zvedacího sloupu, přijala mnoho opatření týkajících se optimalizace výhledu a začlenila kamery ukazující náklad.

5 x vyšší výkon

Účinnější

Řidičům pomáhá při rychlé manipulaci s náklady i ve velkých výškách množství asistenčních systémů.

Bezpečnější

Díky součástem optimalizovaným z hlediska viditelnosti mají řidiči ideální výhled. Dodatečná výbava jako ochranný ramenní oblouk snižuje nebezpečí úrazu v těsných prostorových podmínkách.

Pohodlnější

Všechny součásti kabiny se dají individuálně nastavit pro jednotlivé řidiče. Pracovní místo řidiče bez vibrací umožňuje práci bez narůstající únavy.

Hospodárnější

Řešení přizpůsobená příslušným pracovním požadavkům umožňují obzvlášť hospodárné používání vysokozdvižných vozíků v určitých speciálních oblastech, například u neskladných nákladů.

Spolehlivější

Servisní intervaly po 1000 provozních hodinách umožňují spolehlivé používání vysokozdvižných vozíků. Snadno přístupné a na údržbu nenáročné součásti usnadňují servis a omezují délku přerušení provozu.

Vysokozdvižné vozíky pro všechny požadavky

Každý obor má své zvláštnosti a požadavky na vidlicové vysokozdvižné vozíky se velice liší také podle jednotlivých společností. Proto existují vysokozdvižné vozíky retrak s výsuvným sloupem určené pro speciální požadavky, jako je přeprava neskladných nákladů nebo stohování palet. Také v rámci řad vysokozdvižných vozíků retrak s výsuvným sloupem je k dispozici mnoho variant, které nabízejí potřebnou nosnost a výšku zdvihu. Kromě toho mohou společnosti vybírat z rozsáhlé řady dodatečné výbavy, například z provedení určeného k použití v chladírnách, dveří chránících před větrem a vyhřívání sedadla pro venkovní použití nebo 360° řízení určeného k manévrování v nejtěsnějších prostorech.