Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Automatizace s Linde: Level up your Performance

Dosáhněte nejvyššího skóre!
Dosažení nejvyššího skóre díky automatizaci logistiky od společnosti Linde Material Handling

Vítejte v herní zóně intralogistiky! Zde posouváme vaše skladovací a přepravní procesy na vyšší úroveň a děláme je chytřejšími, rychlejšími a inovativnějšími. Naše přepravní systémy bez řidiče a autonomní logistické vozíky skutečně mění pravidla hry! Převezmou monotónní, opakující se úkoly, uleví vašim zaměstnancům a zvýší produktivitu.

S naší řadou MATIC pocítíte sílu automatizace. Tito technologicky vyspělí hráči se hladce začlení do vašeho skladového prostředí a zrychlí vaše procesy – efektivně, bezpečně a připraveni na budoucnost. Jste připraveni vyrazit? Pak si sjednejte termín konzultace s naším týmem odborníků a rozjeďte svou intralogistickou hru na plné obrátky. Pojďme si hrát!

START – Vyberte si svůj úkol

Automatizované skladovací a přepravní procesy od společnosti Linde Material Handling

Hra začíná! Najděte si svou výzvu pro AGV

Od náročných úkolů ve vysokých regálech až po rychlou přepravu po podlaze: Díky automatizaci jsou procesy skladování a přepravy hračkou. Každý procesní úsek je samostatným úkolem, který můžete zvládnout pomocí přepravních systémů bez řidiče (AGV). Vše je o dovednostech, rychlosti a strategii. Jste připraveni? Pak se pusťte do své první mise!

Úkol 1: Horizontální doprava z bodu A do bodu B

Vaším úkolem je zvládnout efektivitu a přesnost skladové logistiky při přepravě zboží a materiálů mezi různými úseky skladu nebo výrobního závodu. Patří sem standardizované procesy, jako je přesun zboží nebo prázdných obalů, manévrování s paletami a těžkými břemeny (včetně smíšeného provozu) a přesun břemen mezi podlahou a dopravní technikou. Vaším hracím polem je bludiště cest a stanic, které zahrnuje všechny úseky mezi příjmem zboží, skladem, výrobou a výdejem zboží. V této hře záleží na každé vteřině a každý tah musí být přesný.

Hráč: L-MATIC AC, C-MATIC a C-MATIC HP (AMR)

Úkol 2: Low Lift, Pick and Drop, dopravní pás

Tentokrát musíte optimalizovat pozemní logistiku ve skladu nebo ve výrobním závodě. K tomu je třeba zvládnout tři klíčové procesy intralogistiky: nízkozdvižnou přepravu (Low Lift), naložení a složení zboží (Pick and Drop) a přesun nákladu z podlahy na dopravní pás (nebo naopak). Budete efektivně přesouvat palety na úrovni podlahy a komunikovat s dopravní technikou ve skladu. K tomuto účelu máte k dispozici automatický vysokozdvižný vozík, který rozpozná přesnou polohu nákladu a má komplexní bezpečnostní vybavení.

Hráč: L-MATIC HD

Úkol 3: Z podlahy do středních výšek

V této části intralogistického úkolu musíte zvednout materiál nebo zboží z podlahy, dopravit je přesně na místo určení a opět je položit na podlahu nebo do střední výšky – např. na předávací místa k vysokoregálovému skladu. To má zásadní význam pro dostupnost mnoha komponent ve správný čas na správném místě. Budete při tom procházet různými úseky, od příjmu zboží a skladu přes výrobní haly až po výdej zboží.

Hráč: L-MATIC AC

Úkol 4: Ve středních a velkých výškách

Tato mise zahrnuje plynulou přepravu zboží a materiálu do středních až vysokých skladovacích prostor. Váš cíl: Co nejefektivněji využívat regály a skladovací prostory a optimalizovat tak celou skladovou logistiku. Za tímto účelem budete putovat po všech úsecích skladu a podílet se na různých procesech. Například při dočasném uložení přijatého zboží do regálů v oddělení příjmu zboží, při přípravě materiálu k vyskladnění v oddělení výdeje zboží nebo při odebírání palet z regálů za účelem jejich přípravy k ručnímu vychystávání na podlaze. K tomuto účelu je k dispozici automatický vysokozdvižný vozík retrak. Díky své kompaktní konstrukci je velmi obratný a agilní. Kromě toho může spolupracovat s různými skladovými systémy (standardní regály, průtokové regály, dopravníkové systémy atd.) a umožňuje bezpečné umístění nákladu i ve velkých výškách.

Hráč: R-MATIC

Úkol 5: Uskladňování a vyskladňování ve vysokých regálech

Tato mise se odehrává v závratných výškách vysokoregálového skladu. Úkolem je rychle a bezpečně uskladnit a vyskladnit všechno zboží tam nahoře a připravit je pro vychystávání. Pro řešení úkolů máte k dispozici autonomní vysokoregálový zakladač, který může nezávisle komunikovat s předcházející a navazující infrastrukturou ve skladovém procesu (například s dopravníky nebo překládacími stanicemi). Je vybaven moderními navigačními systémy a bezpečnostními zařízeními a umožňuje precizní manévrování v úzkých uličkách mezi regály.

Hráč: K-MATIC

BONUSOVÉ BODY: Výhody řešení Linde

Integrace hardwaru

Naše automatizované vozíky lze snadno integrovat do stávajících infrastruktur a procesů, a to i ve smíšeném provozu s ručními a automatizovanými vozíky.

Integrace softwaru

Nezáleží na tom, které systémy WMS a ERP používáte: Naše automatizované vozíky jsou kompatibilní se všemi standardními řešeními, a proto zaručují maximální uživatelskou přívětivost.

Flexibilita

S řešeními Linde určujete trasy a kontrolní body společně s námi. Pokud je třeba vaše automatizované procesy přizpůsobit měnícím se podmínkám, rádi vám pomůžeme.

Škálovatelnost

Otevřený svět – Automatizační řešení od společnosti Linde lze postupně rozšiřovat nebo přizpůsobovat. Je možné rychle přidat nové trasy nebo stanice.

Bezpečnost

Naše automatizované vozíky jsou vybavené kamerami s vysokým rozlišením a skenery, které vše neustále sledují. Tím zaručují maximální ochranu osob a okolí.

Hospodárnost

Nepřetržitá produktivita, nízká chybovost a nehodovost, méně škod a rychlá návratnost investic – tak se dá zabodovat i finančně.

Automatizované vozíky od společnosti Linde Material Handling

Vaši spolehliví herní kamarádi

S Linde zvládnete jakoukoli výzvu v oblasti automatizace. Úspěšně jsme již uvedli na trh stovky automatizovaných řešení po celém světě. Díky největší síti více než 8 500 servisních techniků v oboru zajišťujeme, aby vaše automatizované vozíky a řešení byly vždy připravené k provozu a byly vždy k dispozici pro vaše mise ve špičkovém stavu. S automatizovanými zařízeními Linde máte přístup k servisu Linde, na který jste zvyklí.

Potřebujete poradit s automatizací? Tudy, prosím!

DEMO – Úspěšné příběhy zákazníků

Potřebujete ještě inspiraci pro vlastní skladovou hru? Pak se pohodlně usaďte a podívejte se, jak své úkoly s pomocí automatizace vyřešili ostatní. Průmysl, 3PL, automobilový průmysl, obalový průmysl a mnoho dalších odvětví: Zde se dozvíte, které společnosti již využívají řešení Linde, která skutečně mění pravidla hry.

Dva vozíky L-MATIC od Linde Material Handling ve skladu společnosti ebm-papst v Mulfingenu.

Elektrotechnika – Plně automatizovaná expediční logistika

 • Výzva: Společnost ebm-papst, specialista na ventilátory a motory, hledá v závodě v Mulfingenu způsoby, jak optimalizovat expediční logistiku.
 • Řešení Linde: Odborníci Linde analyzují tok materiálu, aby zjistili potenciál efektivity. Společnost Linde přizvala k realizaci logistických řešení jednu ze svých partnerských společností. Tři automatizované vysokozdvižné vozíky typu Linde L-MATIC jsou zavedeny a připojeny k internímu systému SAP Extended Warehouse Management System společnosti ebm-papst. Automatizované vozíky překračují požadovanou přepravní kapacitu a vyznačují se téměř stoprocentní dostupností.

Samohybný vysokozdvižný vozík retrak R-MATIC v široké uličce ve společnosti FIEGE.

3PL – Automatizace uskladňování a vyskladňování

 • Výzva: Smluvní logistická společnost FIEGE se musí vypořádat s extrémními sezónními výkyvy, přičemž ve špičce se jedná až o 10 000 balíků a 4 500 europalet denně. Tato společnost hledá snadno realizovatelná technická řešení bez nutnosti upravovat stávající regálové systémy.
 • Řešení Linde: Společnost Linde pro tento úkol doporučuje R-MATIC. Pouhé tři týdny po zahájení projektu automatizace již samohybný vysokozdvižný vozík retrak provádí první přepravy. R-MATIC využívá 3D kameru k detekci typu palety a umožňuje přesnou nakládku a vykládku i ve vysokých regálových úrovních.

Přepravní systém bez řidiče od společnosti Linde optimalizuje bezpečnost ve společnosti BASF.

Chemie – Optimalizace efektivity a bezpečnosti

 • Výzva: BASF je chemická společnost s celosvětovou působností, která v Itálii vyrábí především přísady do plastů. Závod v Bologni je součástí globální logistické a výrobní sítě a funguje podle vysokých bezpečnostních standardů. Automatizační řešení společnosti Linde proto musí splňovat nejpřísnější bezpečnostní protokoly.
 • Řešení Linde: Přepravní systém bez řidiče od společnosti Linde optimalizuje bezpečnost v oblasti balení. Síla tohoto řešení spočívá v jeho maximální konfigurovatelnosti. Vozík komunikuje přímo s balicím zařízením, a proto přesně ví, kdy je třeba odebrat hotovou paletu nebo dodat do procesu prázdnou paletu.

Automatizovaný vysokozdvižný vozík Linde při nakládce ve společnosti MASSILY.

Balení – Automatizovaná přeprava palet do skladu

 • Výzva: Francouzský specialista na obaly Massilly již vyrábí své plechovky plně automaticky, a to včetně potisku, vyrážení, tvarování a svařování plechových dílů. Nyní je třeba automatizovat i poslední krok procesu, přepravu do skladu.
 • Řešení Linde: Automatizované vysokozdvižné vozíky typu Linde L-MATIC přebírají přepravu palet z balicí stanice do vysokoregálového skladu. Trasy jsou přizpůsobitelné a nevyžadují žádnou další infrastrukturu, jako jsou laserové reflektory nebo kolejnice. Společnost Linde poskytuje pravidelná školení o používání automatizovaných zařízení s cílem aktivně zapojit zaměstnance.

Vysokozdvižný vozík Linde L-MATIC v provozu ve společnosti Franz Veit GmbH.

Papír – Automatizace navzdory neustálým změnám prostředí

 • Výzva: Papírenská společnost Franz Veit chce automatizovat vnitropodnikovou přepravu zboží, protože tradiční způsoby přepravy mezi výrobním a napínacím strojem jsou neefektivní a časově náročné.
 • Řešení: Jsou implementovány dva autonomní vysokozdvižné vozíky Linde L-MATIC, které se pomocí obrysové navigace samostatně orientují v prostoru a bez problémů se vyznají v neustále se měnícím prostředí. Výkonnost automatizačního řešení převyšuje očekávání a pracovníci akceptují novou technologii jako podporu.

Dva vozíky Linde L-MATIC v provozu ve společnosti Madi Ventura

Potraviny – Více prostoru, větší skladovací plocha, efektivnější logistika

 • Výzva: Společnost Madi Ventura, která se zabývá zpracováním ořechů a sušeného ovoce, musí kvůli neustálému růstu masivně rozšířit svůj výrobní úsek. Potřebuje škálovatelné logistické řešení, které dokáže interagovat se stávajícím systémem a manuálními procesy.
 • Řešení Linde: Společnost Linde instaluje nový vysokoregálový sklad s dalšími paletovými místy a implementuje automatizované vysokozdvižné vozíky do úzkých uliček Linde K-MATIC a autonomní vysokozdvižné vozíky Linde L-MATIC AC. Plných 98 procent úkolů zvládnou automatizační řešení Linde bezchybně a kapacita skladu se může zdvojnásobit.

L-MATIC HD při použití ve společnosti Oechsler

Automobilový průmysl – Automatizace v dlouhých, úzkých uličkách

 • Výzva: Dodavatel automobilového průmyslu Oechsler AG chce optimalizovat logistické procesy ve svém hlavním závodě v Ansbachu prostřednictvím automatizace. Výzva: Velmi stísněné podmínky v uličkách skladu a velmi dlouhé trasy, včetně rampy mezi nimi.
 • Řešení Linde: Společnost Linde analyzuje materiálové toky a simuluje počet přepravovaných palet. Krátce nato jsou uvedeny do provozu tři automatizované paletové vozíky Linde L-MATIC HD. Mimo jiné zásobují průtokový regál a samostatně rozpoznávají volná skladovací místa. Uskladňují palety ve výšce až čtyři metry a jsou v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jejich komplexní bezpečnostní technologie chrání chodce ve smíšeném provozu skladu. Pro implementaci nejsou nutné žádné stavební úpravy.

L-MATIC od Linde Material Handling při práci ve společnosti TST

3PL – Automatizace toku zboží

 • Výzva: TST GmbH, logistický partner společnosti Henkel, provádí od otevření závodu v roce 2014 ruční přepravu, která je stále problematičtější. Cílem společnosti je zvýšit bezpečnost a efektivitu procesů prostřednictvím inteligentní automatizace.
 • Řešení Linde: Nasazení pěti automatizovaných vysokozdvižných vozíků Linde L-MATIC pro přepravu zboží z dokončovacích stanic k napínacímu stroji bez zásahu do infrastruktury. Projekt bude realizován během osmi měsíců a přinese tolik výhod, že se automatizace rozšíří i na další místa.

Společnost Schneider Electric používá dva autonomní vysokozdvižné vozíky L-MATIC AC od společnosti Linde Material Handling.

Elektrotechnika – Vyšší produktivita v logistickém centru

 • Výzva: Vzhledem k měnícím se podmínkám na trhu se společnost Schneider Electric, specialista na energetiku a automatizaci, rozhodla automatizovat některé oblasti intralogistiky ve svém španělském závodě v Sant Boi de Llobregat s cílem zvýšit efektivitu.
 • Řešení: Po komplexní analýze a odpovídající přípravě závodu dodá společnost Linde dva automatizované vysokozdvižné vozíky Linde L-MATIC AC. Zavedení automatizovaných vozíků pomůže zlepšit kontrolu nad materiálem a zkrátit vzdálenosti, které zaměstnanci urazí.

TEAMPLAY – Jsme na vaší straně

Automatizované vozíky Linde při práci ve společnosti Franz Veit

S našimi automatizačními řešeními můžete vytvořit efektivnější procesy a snížit zatížení kvalifikovaných pracovníků. Tím se uvolní větší kapacita pro zvýšení produktivity vaší společnosti. Na každém kroku tohoto procesu vás aktivně podporujeme. Takhle si představujeme týmovou hru!