Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.
 • 0 - 1600 (kg)
 • 0 - 11455 (mm)

Automatizované vozíky R-MATIC

Automatický precizní zvedák

Efektivní a přesná manipulace ve velkých výškách

Autonomní retrak R-MATIC přepravuje, uskladňuje a vyskladňuje zboží o hmotnosti až 1 600 kilogramů. Dosáhne přitom do výšky až jedenáct metrů. Vzhledem k výběru sloupů je vhodný zejména pro manipulaci ve středních až velkých výškách, pro zásobování výrobních stanovišť, pro sklad zboží a přepravu materiálu. Prostřednictvím inovativní 3D kamery retrak R-MATIC rozpozná úložný prostor v regálu i paletové otvory. Díky nastavení vidlic dokáže náklad přesně uskladnit a vyskladnit. Geonavigace vozíku nevyžaduje žádnou dodatečnou infrastrukturu a bezpečně a efektivně interaguje s osobami, neautomatizovanými vozíky nebo dopravními pásy a balicími stanicemi. Díky duálnímu režimu je možné R-MATIC řídit také ručně.

Vlastnosti

Bezpečnost

Dodatečně k vysokému bezpečnostnímu standardu vysokozdvižných vozíků Linde je retrak R-MATIC vybaven inteligentním bezpečnostním systémem pro automatizované použití. Pomocí snímačů vozík rozpozná své okolí. Jakmile systém 2D laserové clony detekuje překážku, vozík sníží rychlost a v případě nouze zastaví. Tento automatizovaný retrak navíc používá inovativní 3D kameru a laser, aby rozpoznal paletové otvory a náklad a zajistil přesné uskladňování a vyskladňování ve velkých výškách. Asistenční systém řidiče Dynamic Mast Control (DMC) navíc vyvažuje pohyby zvedacího sloupu pomocí cílených protipohybů.

 • Inteligentní bezpečnostní systém
 • Snímače pro rozpoznání okolí
 • Automatické přizpůsobení rychlosti
 • Inovativní 3D kamera pro rozpoznání nákladu
 • Dynamic Mast Control (DMC)
 • 2D laserová clona

Manipulace

Geonavigace retraku R-MATIC nevyžaduje žádnou dodatečnou infrastrukturu. Díky 3D kameře je manipulace s nákladem přesná a efektivní i při výškách zdvihu až jedenáct metrů. Vozík je proto vhodný zejména pro autonomní uskladňování a vyskladňování palet ve středních a velkých výškách a pro zásobování výrobních stanovišť potřebnými díly nebo zbožím. Identifikace nákladu je volitelně možná prostřednictvím čtečky čárových kódů nebo RFID. Načtená data může R-MATIC v případě potřeby nahrát do systému ERP a do systémů hospodaření se zbožím v podniku.

 • Navigace bez dodatečné infrastruktury
 • Výšky zdvihu až jedenáct metrů
 • 3D kamera pro přesnou manipulaci s nákladem
 • Uskladňování, vyskladňování a přeprava zboží
 • Integrace do IT systémů

Servis

Díky geonavigaci bez dodatečné infrastruktury je integrace vozíku R-MATIC do intralogistických procesů velmi snadná, rychlá a hladká. Díky tomu je flexibilní také přizpůsobení a škálování systému. Pro účely údržby je možné údaje o vozíku R-MATIC načíst a analyzovat prostřednictvím servisního notebooku. Všechny elektronické součástky vyžadující údržbu jsou navíc snadno přístupné. Kromě toho bezúdržbová třífázová technologie vyvinutá společností Linde zajišťuje nepřetržité pracovní nasazení.

 • Snadná a rychlá implementace
 • Flexibilní přizpůsobení a škálování
 • Analýza elektronických dat
 • Snadno přístupné součásti vyžadující údržbu

Videa a obrázky

Vozíky R-MATIC při použití
Nový automatizovaný retrak R-MATIC
Automatizované retraky R-MATIC od společnosti Linde se pohybují ve skladu
Celá řada retraků R-MATIC od společnosti Linde se systémem Bluespot
Automatizovaný retrak od společnosti Linde při uskladňování palety
Automatizované retraky od společnosti Linde v řadě
Vozíky R-MATIC při použití
Nový automatizovaný retrak R-MATIC
Automatizované retraky R-MATIC od společnosti Linde se pohybují ve skladu
Celá řada retraků R-MATIC od společnosti Linde se systémem Bluespot
Automatizovaný retrak od společnosti Linde při uskladňování palety
Automatizované retraky od společnosti Linde v řadě

Technické údaje

Model Nosnost / Náklad Zdvih Napětí baterie / jmenovitá kapacita K5 Rádius otáčení Rychlost vozíku s/bez nákladu
R-MATIC 1,6 (t) 8255 (mm) 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh 1812 (mm) 14/14 (2,5/0,8) km/h

Zvláštní výbava

Zvedací sloupy Triplex

Pro vozík R-MATIC jsou k dispozici různé zvedací sloupy Triplex s výškou zdvihu 6,85 m až 11,30 m

Čtečka čárových kódů

Na vozík je možné umístit čtečku čárových kódů, pomocí které lze identifikovat zboží a v případě potřeby načíst data přímo do systému hospodaření se zbožím.

Blue-Spot

Výstražné zařízení Linde BlueSpot™ zvyšuje bezpečnost provozu, protože díky LED světlometu na sebe vozík upozorní i bez potřeby zvukových signálů.

Výstražná světla

Volitelně jsou k dostání výstražná světla, která po stranách nebo na zadní straně vozíku promítají na podlahu dobře viditelné červené nebo modré světelné čáry.

Snímače přesahu

Volitelné snímače přesahu rozpoznají, zda zboží na paletách po stranách sklouzlo, a zareagují podle předem nastavených pravidel. Vozík buď zastaví, nebo příslušnou paletu odloží na speciálním místě.

Bezpečnostní lišty

Při šířce palety přes 900 mm je na nakládacím ramenu předepsaná bezpečnostní lišta, která zastaví vozík, pokud při jízdě v zatáčce spadne paleta.

Mimořádně hlasitý varovný tón

Pro velmi hlučné pracovní prostředí je volitelně k dostání mimořádně hlasitý varovný tón.

Vyžádat nabídku