Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Bezpečnostní asistenční systém do uliček Linde (GSA)

Bezpečně úzkou uličkou
Systémový vozík pro velmi úzké uličky Linde ve vysokoregálovém skladu.

Vzhledem k online obchodu je intralogistika konfrontována s neustále rostoucími požadavky: Jelikož se nákupní chování zákazníků mění, počet expedičních příkazů průběžně roste a velikost výrobních dávek na objednávku se zároveň neustále snižuje. Ve snaze vyrovnat se s těmito výzvami sází mnoho podniků na efektivní sklady s úzkými uličkami. Regály vysoké 18 metrů a uličky široké 1,8 metru zajišťují hustotu skladu, která překoná běžné sklady až o 50 procent. V takových stísněných podmínkách je rozhodující pracovat přesně a rychle a minimalizovat nebezpečí nehod.

Pomocí bezpečnostního asistenčního systému do uliček (GSA) od společnosti Linde Material Handling přizpůsobí systémový vozík pro velmi úzké uličky své pohyby skladovému prostředí. Díky tomu se významně snižuje nebezpečí kolizí s infrastrukturou skladu i riziko poškození vozíku, zboží a pracovního prostředí.


Bezpečně a efektivně v úzké uličce

Bezpečnostní asistenční systém do uliček funguje podobně jako pasivní asistenční systém řidiče automobilu, který řidiče podporuje při řízení. Pomocí systému GSA se vozík VNA pro velmi úzké uličky orientuje podle RFID štítků, které se vkládají do podlahy, nebo čárových kódů, které jsou umístěné na stojanech regálů. Vozík tak dokáže kdykoli určit, na kterém místě ve skladu se toto zařízení pro velmi úzké uličky nachází. Současně se prostřednictvím snímače zjistí také výška kabiny. Díky tomu systém řízení vozíku neustále zná přesnou polohu a aktuální výškové míry vozíku.

RFID štítky nebo RFID transpondéry jsou malé vysílače. Zapouštějí se do podlahy podél regálových uliček a vysílají informace, které vozíku umožňují přesně určit polohu. Jako alternativu RFID štítků je možné použít označení čárovými kódy. Poloha vozíku se určuje podle samolepek s čárovými kódy umístěnými dole na regálových stojanech.

Pomocí GSA lze pro každou regálovou uličku definovat různé zóny, které z bezpečnostních důvodů omezí pohyby vozíku. Je třeba možné v určitých úsecích automaticky omezit jízdní rychlost, například při přejezdu terénních nerovností nebo dilatačních spár. Při uvedení do provozu se tato omezení uloží na trojrozměrnou mapu.

Aby se předešlo kolizím, na digitální mapu se zaznamenají vyčnívající překážky v regálové uličce, včetně jejich polohy a rozměrů. Pokud se vozík blíží k označenému úseku, systém GSA zabrání řidiči, aby do tohoto úseku vjel. Systém zná v každém okamžiku přesné rozměry každého vozíku včetně zvedacího sloupu a také polohu kabiny i vidlic, a než vozík pro velmi úzké uličky dojede k překážce, automaticky ho zastaví.

Systémový vysokozdvižný a vychystávací vozík typu K od společnosti Linde Material Handling

Silná stránka systému řízení

Bezpečnostní asistenční systém do uliček (GSA) rozezná díky RFID štítkům nebo čárovým kódům svoji horizontální polohu v uličce, reaguje na nerovnosti povrchu i překážky v regálech, na zemi či na stropě a na těchto místech cíleně omezí funkce vozíku, např. rychlost, výšku zdvihu nebo vysunutí vidlic.

Funkce bezpečnostního asistenčního systému do uliček

Obrázek dynamického brzdění na konci uličky

Dynamické brzdění na konci uličky

Systém GSA vždy v optimálním okamžiku vozík přibrzdí, aby na konci uličky jel požadovanou rychlostí nebo zastavil.

Obrázek omezení rychlosti před brzdicí zónou a v brzdicí zóně

Místně omezené snížení rychlosti

Na obrázku je znázorněna rychlost vozíku před brzdicí zónou a v ní. V definovaných brzdicích zónách vozík snižuje rychlost na stanovenou hodnotu. Tím se omezuje poškození zboží i vozíku.

Ochrana proti kolizi na základě definování překážek

Díky přesnému definování rozměrů překážky – horizontálně i vertikálně – v softwaru GSA nemůže vozík do této oblasti najet.

Lokální blokování spouštění

V individuálně stanovených úsecích vozík nespustí kabinu dolů vůbec nebo ji spustí jen do definované výšky.

Přehled výhod

Der

  • Méně škod na regálech a zboží
  • Méně škod na vozíku
  • Nižší náklady na opravu
  • Vyšší míra překládky palet díky kratším prostojům
  • Vyšší bezpečnost pro obsluhu
  • Flexibilní přizpůsobení při změně skladu

Bezpečnostní asistenční systém do uliček je možné použít samotný nebo v kombinaci se skladovou navigací . Skladová navigace Linde přináší časové úspory až 25 procent a ukazuje řidiči optimální jízdní trasu k cíli.