Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Wolf GmbH

Flexibilní a automatizovaná přeprava zboží
Automatizovaný vozík Linde při použití ve společnosti Wolf GmbH

Každý rok vyvíjí marketingové oddělení společnosti Wolf GmbH, která sídlí v dolnobavorské obci Mainburg a nabízí systémy pro vytápěcí, větrací, klimatizační a solární techniku, společně s vedením firmy heslo, jež by mělo být inspirací pro zaměstnance. Heslo pro rok 2016 zní „Odvaha ke změnám“, což nemohlo být z hlediska pořízení prvního automatizovaného manipulačního vozíku v podniku přesnější.

Od konceptu k inovaci

Ve společnosti Wolf existují přepravní úkoly, které jsou neustále stejné. Mezi ně patří přeprava hotového zboží na paletách v oblasti odbytu mezi blokovým skladem a překladištěm před rampami pro nákladní vozy. „Abychom ještě zvýšili efektivitu naší podnikové logistiky, hledali jsme řešení pro tuto jasně definovanou, neustále se opakující standardní úlohu, která se odehrává na delších trasách. Zhruba před rokem jsme začali komunikovat s naším dodavatelem manipulačních vozíků, který zastupuje společnost Linde, firmou Beutlhauser-Bassewitz,“ oznamuje Roman Feigl, vedoucí logistického oddělení ve společnosti Wolf GmbH.

Roman Feigl, vedoucí oddělení logistiky ve společnosti Wolf GmbH
Přesvědčila nás orientace zařízení v prostoru prostřednictvím navigace, která činí doplňkovou infrastrukturu nadbytečnou.

Roman Feigl, vedoucí oddělení logistiky ve společnosti Wolf GmbH

Právě v tuto dobu vstoupila společnost Linde Material Handling na trh s prvními zařízeními řady Linde Robotics. Feigl: „Přesvědčila nás orientace zařízení v prostoru prostřednictvím navigace, která činí doplňkovou infrastrukturu nadbytečnou. To představuje ve srovnání s ostatními řešeními velkou výhodu, protože jsme díky tomu flexibilní a bez velké námahy můžeme kdykoli změnit naučené trasy a jízdní příkazy.“ Dalším důvodem tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že automatizovaná zařízení vycházejí z příslušných standardních vozíků Linde s dodatečnou výbavou například v podobě zařízení Linde BlueSpot.

Verze Linde MATIC „driven by Balyo“ navíc disponuje navigačním laserem, předními i zadními bezpečnostními skenery, 3D kamerou nebo bezpečnostním laserem, výpočetní jednotkou se 7palcovou LCD obrazovkou, vizuálními a zvukovými výstražnými prostředky i nouzovým vypínačem na obou stranách. Na základě těchto inovativních parametrů mohou zařízení pracovat ve stejném prostředí společně s osobami nebo jinými vozíky. Rozpoznávání překážek probíhá v reálném čase.

Rychlá instalace přímo na místě

Video o řadě Linde Robotics ve společnosti Wolf GmbH

Po několikaměsíční společné práci Matthiase Engelbrechta, obchodního poradce ve společnosti Beutlhauser Bassewitz, a Thomase Weisheita, jenž je v německém marketingovém oddělení společnosti Linde Material Handling zodpovědný za rozvoj podnikání v oblasti automatizace, byl projekt 5. dubna 2016 připraven. Objednaný vysokozdvižný ručně vedený vozík L-MATIC dorazil na nákladním voze do svého budoucího působiště. Již o týden dříve proběhla instalace válečkového dopravníku. Ten plní v novém logistickém procesu roli materiálového nárazníku. Na jedné straně nakládá vysokozdvižný vozík palety na válečkový dopravník, na druhé straně tyto palety postupně odebírá automatizovaný vysokozdvižný ručně vedený vozík a odváží je na stanovené místo.

Okamžitě po příjezdu zařízení do společnosti Wolf byla zahájena instalace. Aplikační inženýrka nejdříve ručně provedla zařízení expediční halou a prostřednictvím kamery nainstalované na vozíku zaznamenala do mapy všechny nepohyblivé předměty v prostoru. Z toho vznikla dvourozměrná mapa budovy, která byla v následné fázi vyčištěna, protože na konci by měly v mapě zůstat jen takové prvky, podle kterých se může vozík trvale orientovat, tzn. stěny, sloupy a regály. Ve třetím kroku následovalo „naučení“ tras či jízdních drah a regálů, na jejichž základě se má vozík v daném prostředí pohybovat.

Automatizovaný vozík L-MATIC od společnosti Linde při použití ve společnosti Wolf GmbH

Spolehlivý a bezpečný

„Uvedení do provozu bylo velkou událostí pro celou firmu,“ vypráví s úsměvem Christian Amann, ředitel výroby a IT ve společnosti Wolf GmbH. „Novinka v podobě vozíku, který se pohybuje po okolí bez řidiče, vyvolalo velký zájem a přitáhlo také mnoho zvědavých přihlížejících.“ Po instalaci následovaly v dalších dnech zkoušky s různými baleními, testy brzd i další bezpečnostně technické kontroly, přizpůsobení a systémové optimalizace. V expediční hale totiž jízdní dráhu vozíku Linde L-MATIC kříží také chodci a obsluha s různými zařízeními skladové techniky. „Bezpečnost má v naší společnosti nejvyšší prioritu, a proto jsme na jedné straně stanovili jasná pravidla provozu platná pro zaměstnance ve skladu a na druhé straně jsme dbali na odpovídající vysokou bezpečnost provozu automatizovaného zařízení,“ zdůrazňuje pan Amann.

Christian Amann, ředitel výroby a IT ve společnosti Wolf GmbH