Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Systém Linde Safety Pilot

Aby se vysokozdvižný vozík nikdy nepřevrátil
Displej systému Linde Safety Pilot

Inteligentní spolujezdec pro větší bezpečnost

Vidlicové vozíky s protizávažím se převrací málokdy – pokud k tomu však dojde, je v ohrožení život řidiče a dochází k velkým škodám na vozíku i nákladu. Příčinou je většinou chyba řidiče. Za účelem omezení „lidského selhání“ vyvinula společnost Linde jedinečný asistenční systém řidiče, kterým stanovuje nové měřítko z hlediska bezpečnosti. Systém Linde Safety Pilot (LSP), jenž funguje jako inteligentní spolujezdec, je k dispozici ve dvou verzích: LSP-Select a LSP-Active. V obou případech má řidič na malém monitoru neustále před očima důležité parametry. Pokud je dosaženo kritického stavu vozíku, monitor situaci zobrazí ve výstražných barvách a rozezní se akustický výstražný signál. Verze Linde Safety Pilot Active automaticky zasahuje do jízdy a funkcí zdvihu vidlicového vysokozdvižného vozíku.

Nenechávejte vše na vlastním pocitu

Nehody způsobené převrácením jsou u vidlicových vozíků s protizávažím velice nebezpečné – řidič může utrpět těžká zranění a dojde k poškození nákladu. Pro řidiče přitom vůbec není jednoduché převrácení vozíku zabránit. Především ve chvíli, kdy dochází k přepravě často se měnících a neznámých nákladů. Za účelem zaručení bezpečnosti by musel řidič přesně znát hmotnost jednotlivých nákladů, vzdálenost těžiště nákladu a požadovanou výšku zdvihu a umět tyto informace přesně vyhodnotit. V reálu tomu tak však není. V praxi často rozhoduje vlastní pocit. Systém LSP má ve verzi Active i verzi Select k dispozici různé snímače, které na rozdílných místech vozíku měří údaje, jako jsou výška zdvihu, sklon sloupu a hmotnost nákladu. Tyto hlavní hodnoty se zobrazují na monitoru v kabině řidiče. Řidič již nemusí odhadovat hmotnost převáženého zboží ani aktuální výšku zdvihu, protože má neustálý přehled o možném nebezpečí.

Řízení systému Linde Safety Pilot

Bezpečnost

Nebezpečné nehody způsobené převrácením u vidlicových vozíků s protizávažím se díky systému Linde Safety Pilot stávají výrazně méně pravděpodobné.

Inovace pro větší bezpečnost

Hmotnost nákladu

Vysoce citlivý snímač měří tlak v hydraulickém systému zvedacího sloupu. S použitím známých hodnot, jako jsou průměr válce a převodový poměr zdvihacích řetězů, lze z toho určit aktuální hmotnost nákladu.

Výška zdvihu

V tomto případě se používá speciálně vyvinutý lankový snímač, který je instalován do konstrukce zvedacího sloupu.

Úhel náklonu

Potřebné snímače jsou standardně instalovány u všech vidlicových vozíků s protizávažím.

Zatěžovací moment (pouze u LSP-Active)

Na zadní nápravě se nachází nově vyvinutý snímač, s jehož pomocí lze vypočítat zátěžový moment, respektive vzdálenost mezi těžištěm a přední osou.

Video o systému Linde Safety Pilot

Monitor systému LSP zobrazuje tři oblasti

  • Bezpečná pracovní oblast: Neexistují žádná omezení.
  • Mezní oblast: Ukazatel svítí oranžově – je téměř dosaženo mezní nosnosti. Systém LSP-Active sníží rychlost náklonu při zdvihání.
  • Kritická oblast: Ukazatel svítí červeně – je definitivně dosaženo mezní nosnosti. Kromě toho zazní výstražný signál. Systém LSP-Active přizpůsobí funkce vozíku.

Aktivní zásah do jízdy

Systém LSP-Active navíc řidiče podporuje pomocí aktivního asistenčního systému: Pokud řidič vidlicového vozíku s protizávažím zdvihá náklad s mezní nosností, vydá systém vizuální a akustické signály a zpomalí pohyb při zdvihání nebo náklonu. Jestliže řidič nereaguje, dojde k úplnému zastavení zdvihu. To samé se děje i během jízdy. Pokud řidič vysokozdvižného vozíku s nákladem prudce zrychlí či zpomalí nebo projíždí zatáčkami příliš rychle, zasáhne systém LSP-Active do funkce řízení. Systém kompenzuje chyby řidiče a zabraňuje nehodám v důsledku převrácení.

Rychlejší a bezpečnější práce díky komfortním funkcím

Verze Select a Active navíc obsahují množství komfortních funkcí – od předvoleb výšky zdvihu přes vestavěnou nákladovou váhu až po možnost předem nastavit rychlostní limit. To činí provozní procesy bezpečnějšími a produktivnějšími. Řidič může například před jízdou nastavit, do jaké výšky má být zboží zdviženo. Během manipulace již nemusí nastavení upravovat a šetří tak čas. Vestavěná nákladová váha, která během sekundy zváží zboží, navíc obsahuje i funkci sčítání. Řidič tak může například rychle zjistit, zda je dosaženo maximálního užitečného zatížení nákladního vozu při nakládce. K dispozici jsou nastavitelná omezení výšky zdvihu a spuštění vidlic (ochrana proti opotřebení), aby se předem vyloučily možné škody a nehody. Nízké stropy hal nebo nerovné povrchy již díky tomu nepředstavují nebezpečí.

Srovnání systémů LSP-Select a LSP-Active

Zobrazení na monitoru

LSP-Select

  • Zatížení, výška zdvihu, úhel náklonu sloupu, rychlost jízdy, úhel natočení, zvolený směr jízdy (2 pedály / 1 pedál), teploty pohonného systému

LSP-Active

  • Zatížení, výška zdvihu, úhel náklonu sloupu, rychlost jízdy, úhel natočení, zvolený směr jízdy (2 pedály / 1 pedál), teploty pohonného systému
  • Navíc zobrazuje aktuální maximální povolenou výšku zdvihu, vzdálenost těžiště nákladu a aktuální maximální povolený úhel náklonu sloupu.

Aktivní zásah

LSP-Select

  • Není možný

LSP-Active

  • Podle výšky zdvihu, úhlu náklonu sloupu a rychlosti jízdy (v závislosti na jízdní nebo zátěžové situaci atd.)

Komfortní funkce

LSP-Select

  • Předvolba výšky zdvihu, předvolba úhlu náklonu sloupu, omezení zdvihu, omezení spouštění (ochrana proti opotřebení vidlic), nákladová váha (funkce tara), sčítání nákladů, nastavení dynamiky jízdy, ukazatel spotřeby energie, rychlostní limit

LSP-Active

  • Předvolba výšky zdvihu, předvolba úhlu náklonu sloupu, omezení zdvihu, omezení spuštění vidlic (ochrana proti opotřebení), nákladová váha (funkce tara), sčítání nákladů, nastavení dynamiky jízdy, ukazatel spotřeby energie, rychlostní limit

Jak vůbec dojde k nehodě v důsledku převrácení?

1. Řidič zdvihne vysokozdvižným vozíkem náklad.

2. Vysokozdvižný vozík jede se zdviženým nákladem.

3. Jestliže řidič se zdviženým nákladem zabrzdí, začne se vysokozdvižný vozík převracet.

4. Vozík se převrátí.

Elektrický vysokozdvižný vozík při přepravě těžkých beden
Vysokozdvižné vozíky Linde jsou vyhlášené svou bezpečností. Většina nehod však vzniká chybou řidiče – nedostatečné koncentraci ve stresových situacích ale nelze vždy zabránit. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém Linde Safety Pilot.