Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Linde Motion Detection

Bezpečné couvání
Vysokozdvižný vozík od společnosti Linde bezpečně couvá díky systému Linde Motion Detection

Více než polovina všech nehod manipulačních vozíků a chodců se stane při couvání vozíků (zdroj: BGHW Německo, 2014). Lidé procházející skladem se totiž často spoléhají na řidiče vysokozdvižných vozíků v domnění, že je uvidí. To je chyba, která může mít v nejhorším případě fatální následky. Nehody ve skladu způsobují kromě osobního utrpení také vysoké náklady, prostoje a ztrátu produktivity. Aby se tomu předešlo, stává se prioritou otázka bezpečnosti.

Pro všestranně bezpečnou manipulaci se zbožím společnost Linde vždy podporovala své zákazníky širokou škálou konstrukčních opatření a aktivních asistenčních systémů. Linde Motion Detection představuje další prvek komplexního bezpečnostního portfolia. Systém, který lze dodatečně namontovat na vysokozdvižné vozíky s protizávažím, detekuje pohyb za stojícím vozíkem, a tím zabraňuje nehodám s účastí osob a dalších vozíků v nebezpečné zóně.

Video o systému Linde Motion Detection

Rizikový faktor: multitasking

Jednou z nejkritičtějších situací v interakci mezi vysokozdvižnými vozíky a chodci je uskladňování a vychystávání, resp. nakládání a vykládání nákladu. Řidič se při tom soustředí na náklad a nevnímá chodce ani ostatní vozíky za sebou. Na základě této situace se 25 procent osobních nehod stane ve vzdálenosti 0 až 3 m od zadní části vozíku (zdroj: BGHW 2014). Tato situace je tím nebezpečnější, čím více je řidič pod časovým tlakem nebo čím více ztrácí koncentraci v důsledku opakování monotónních činností.

Vysokozdvižný vozík se systémem Linde Motion Detection při použití ve skladu

Prevence nehod

Asistenční systém Linde Motion Detection zabraňuje kolizím s chodci nebo vozíky tím, že detekuje pohyby za stojícím vysokozdvižným vozíkem. Pokud je během stání vozíku zaznamenán pohyb, asistenční systém zabrání jeho rozjezdu. Řidič je varován zprávou na displeji. Chodce navíc upozorní akustický signál. Po výstraze musí řidič vrátit plynový pedál do výchozí polohy, aby mohl pokračovat v jízdě. Systém pracuje spolehlivě bez ohledu na světelné podmínky a lze jej individuálně přizpůsobit konkrétnímu použití a prostředí. Linde Motion Detection tak podporuje řidiče při navigaci i ve špatně osvětlených úsecích skladu nebo v oblastech, které neumožňují dobrý výhled.

Udržitelná bezpečnost jako dodatečná výbava

Systém Linde Motion Detection je určen pro vozíky s protizávažím a lze jím dovybavit i stávající flotily. Při couvání není nutný nepříjemný a nepřetržitý výstražný zvuk, který zvyšuje často již tak vysokou hladinu hluku ve skladu. Kromě toho jsou řidiči i chodci upozorňováni na nebezpečné situace a na potřebu větší opatrnosti při chůzi nebo jízdě ve skladu. Upozorňování chodců na typická nebezpečná místa a situace má pro všechny zúčastněné dlouhodobý vzdělávací efekt. To přispívá k vyšší bezpečnosti ve skladu, snižuje prostoje způsobené nehodami a udržuje tok materiálu.

Přehled výhod systému Linde Motion Detection

Bezpečnost

Linde Motion Detection zlepšuje vnímání řidiče a zabraňuje kolizím s chodci a jinými vozíky.

Modernizace

Systémem, který je možné dodatečně instalovat, lze výhodně vybavit celé flotily vysokozdvižných vozíků s protizávažím.

Udržitelnost

Asistenční systém upozorňuje všechny zaměstnance skladu na nebezpečné situace, takže dochází k trvalému efektu učení.

Produktivita

Nižší nehodovost snižuje prostoje a náklady a zvyšuje produktivitu.