Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Vozík L-MATIC při použití ve společnosti HOLTER

Dva výkonní pomocníci při plné zátěži
Dva vozíky L-MATIC od společnosti Linde Material Handling při použití u rakouského specialisty na sanitární zboží, společnosti HOLTER

„Fredl“ a „Gust“ se u rakouského specialisty na sanitární zboží, společnosti HOLTER, zabydlely dle očekávání velmi dobře. Oba vysokozdvižné vozíky Linde L-MATIC se v hlavním sídle společnosti ve Welsu spolehlivě pohybují mezi skladem a expedicí. Jejich kolegové z masa a kostí se mezitím plně soustředí na svou skutečnou práci: vychystávání zakázek.

V rakouském velkoobchodě se sanitárním zbožím HOLTER přiznávají, že jednu věc dosud nedokážou: odeslat zboží ještě před objednávkou zákazníka. Díky své mimořádně výkonné logistické koncepci však tato rodinná firma založená v roce 1873 není od tohoto cíle tak daleko: „Vše, co naši zákazníci objednají do 18:15 hodin, dodáváme již následující den – a to prakticky po celé zemi. Když objednávka přijde do 10:30 hodin, expedujeme ji na přání dokonce ještě ten samý den,“ vysvětluje Lukas Vormair, který je zodpovědný za řízení logistiky v Rakousku a Německu. Tento ambiciózní příslib dodávek je možný díky sofistikované strategii centrálního skladu.

Z Welsu, kde je neustále skladem přes 30 000 položek, rozváží objednávky 155 nákladních vozů z vlastního vozového parku do osmi dalších logistických středisek rozmístěných po celé republice a Bavorsku: bez ohledu na to, zda se jedná o těsnicí kroužek nebo vířivku, sifon nebo topné těleso. „Díky tomu nejsme pouze jedním ze 3 největších velkoobchodů se sanitárním zbožím v Rakousku, ale prakticky jsme rovněž skvělá logistická společnost,“ uvádí s hrdostí pan Vormair, což samozřejmě znamená, že pro takovou společnost nemůže být přeprava zboží nikdy dostatečně efektivní.

Řešení pro velké věci...

Když ve 21. století slyšíte v jedné větě klíčová slova logistika a efektivita, takřka nevyhnutelně to vede k tématu automatizace. Nejinak je tomu také ve společnosti HOLTER. „Vnitropodnikové procesy toku zboží musí odpovídat příslibu, který jsme dali našim zákazníkům z hlediska výkonu. To v minulosti bohužel neplatilo pro všechny oblasti naší společnosti,“ shrnuje pan Vormair výchozí situaci. Zatímco malé díly se ve Welsu již několik let přepravovaly ze skladu k výstupní kontrole zboží pomocí automatizovaného dopravníkového systému, u větších výrobků se společnost spoléhala výhradně na ruční procesy. Pan Vormair říká: „Po vychystávání museli příslušní pracovníci přepravit zboží na svých zařízeních do expedičního oddělení – někdy i na velmi dlouhé vzdálenosti. To vedlo nevyhnutelně k velkému množství jízd bez nákladu – a to nehovoříme o faktu, že cesty tam a zpět stojí zaměstnance drahocenný čas na vychystávání.“

To představovalo jasný případ pro interní oddělení „Zajištění kvality v logistice“, která neustále pracuje na zlepšování logistických procesů. „Jeli jsme do společnosti LogiMAT ve Stuttgartu, abychom se nejdříve porozhlédli, co v oblasti automatizace trh nabízí,“ vzpomíná pan Vormair. Po úvodní kontrole dodavatele bylo další směrování jasné: „Nejvyšší prioritou pro nás byly spolehlivost a přizpůsobitelnost. Od počátku jsme naopak mohli vyloučit řešení, která by vyžadovala výrazné zásahy do naší stávající skladové infrastruktury. Přece jen nepatříme mezi klasické výrobní závody, kde se používají pouze řešení přepravních systémů bez řidiče (AGV), a proto jsme chtěli koncepci automatizace, která si co nejlépe poradí i s ostatním provozem ve skladu.“

Vysokozdvižné vozíky Linde L-MATIC „Fredl“ a „Gust“ u rakouského specialisty na sanitární zboží, společnosti HOLTER

… s co nejmenším úsilím

Robustní technologie odolná proti poruchám, bez nákladné instalace vodicích lišt či podobných zařízení, snadná škálovatelnost – tyto požadavky rychle přivedly tohoto specialistu na sanitární zboží k automatizačnímu řešení od společnosti Linde Material Handling. „Se svou prezentací k nám zavítalo více dodavatelů, ale koncepce společnosti Linde se nám líbila nejvíce,“ informuje Lukas Vormair. Kromě technické stránky hodnotili ve společnosti HOLTER velmi kladně také „lidský“ příspěvek: „Vše bylo vynikající, předběžné poradenství, prezentace, znalost logistických procesů a způsob, jakým se tyto procesy musí v průběhu automatizace měnit. Stručně řečeno, ze spolupráce se společností Linde jsme měli hned od prvního dne opravdu dobrý pocit.“

Před zapojením obou autonomních vysokozdvižných vozíků Linde L-MATIC do provozu však bylo nutné ve společnosti HOLTER provést určité přípravy. Na prvním místě se to týkalo podlah. Pan Vormair vysvětluje: „Podlaha v naší hale vykazovala známky opotřebení a na některých místech byla poškozená, a proto došlo v místech, kde měly jezdit vozíky bez řidiče Linde, k úplné rekonstrukci podlahy.“ Dalším důležitým bodem specifikací bylo zapojení zaměstnanců. V tomto ohledu vsadila společnost HOLTER od začátku na transparentnost. „Při rozhovorech s našimi pracovníky jsme zjistili, jak dlouho jim trvá dojet s ručním vozíkem ze skladu do expedice a s prázdným vozíkem zpět do skladu. I samotné řidiče překvapilo, že se na konci dne jednalo o více než 25 % pracovní doby. Díky tomu měli naši zaměstnanci rychle jasno – zvlášť, když ze zkušeností s přepravou menších dílů prostřednictvím dopravníkového systému věděli, že automatizace v naší společnosti neohrožuje jejich pracovní místa. Je to úplně naopak. Dáváme našim zaměstnancům příležitost, aby se zaměřili plně na svou základní činnost – vychystávání.“

Barevná jízda

„Fredl“ a „Gust“, jak oba vozíky Linde L-MATIC pojmenovali zaměstnanci společnosti, již nějakou dobu ve Welsu spolehlivě plní své úkoly. Aby to bylo možné, vytvořili nejdříve profesionálové ze společnosti Linde virtuální mapu haly s důležitými pevnými body, podle kterých se budou vozíky orientovat v prostoru. Následně byly ve skladu i v expediční oblasti zřízeny čtyři stanice, přičemž každá je rozdělena na čtyři zóny označené různými barvami. Zaměstnanci mají za úkol jen přepravit kompletně vychystané palety na příslušnou stanici a podle pokynů je umístit do modré, oranžové, zelené nebo červené zóny. Potom již stačí jen stisknout tlačítko odpovídající barvy a jeden ze dvou vozíků L-MATIC obdrží přepravní příkaz.

Zbytek probíhá doslova sám od sebe: Jakmile se „Fredl“ a „Gust“ dostanou do cílové stanice a složí palety, jeden ze zaměstnanců pomocí čtečky ještě jednou zkontroluje správnost zboží i jeho množství a následně jej převeze na příslušné expediční místo. Tato finální kontrola byla ve společnosti HOLTER rovněž zavedena nově. Jedná se o dobrý příklad, jak může mít automatizace další pozitivní účinky na celé procesní prostředí.

„Skenováním zboží a s tím související kontrolou správného expedičního místa podle spolkových zemí se téměř zcela zabrání chybám při expedici,“ těší Lukase Vormaira. Když už hovoříme o skládání, dalším příjemným vedlejším účinkem projektu automatizace je celkově mnohem uklizenější prostředí skladu. „Na trasách, po kterých se vozíky bez řidiče pohybují, nesmí být žádné překážky. To jsme našemu týmu zdůraznili hned na začátku, a přestože naši zaměstnanci byli občas zvyklí zboží někde ‚dočasně zaparkovat‘, jízdní trasy vozíků byly od prvního dne provozu neustále volné,“ je ohromen vedoucí logistiky ve společnosti HOLTER. Vozíky samozřejmě i přesto včas poznají jakékoli překážky a spolehlivě zabrzdí, například při vstupu chodce do jízdní trasy. Dalším bezpečnostním prvkem je také jasně viditelný systém Linde BlueSpot™.

Pokračování

Dva vysokozdvižné vozíky Linde L-MATIC slouží společnosti HOLTER již téměř čtyři roky, přičemž denně absolvují zhruba 150 jízd. Směna „Fredla“ a „Gusta“ trvá od 6 hodin ráno do 20 hodin večer a během této doby pracují téměř nepřetržitě, protože oba vozíky mají k dispozici náhradní baterii. Když nabití olověné baterie klesne pod 20 %, vysokozdvižné vozíky se automaticky přesunou na stanoviště pro výměnu baterie, kde během několika minut jeden ze zaměstnanců baterii ručně vymění. Lukas Vormair vše shrnuje:

Celkově se splnilo přesně to, co jsme slíbili: naši zaměstnanci z oddělení vychystávání mají více času na svou hlavní pracovní náplň a tok zboží nyní skutečně dokonale odpovídá našemu příslibu vysokého výkonu.

Celou věc provází uklidňující jistota, že se můžeme spolehnout na plnou podporu společnosti Linde Material Handling. Nejnovějším příkladem je naplánování nové trasy, která je nezbytná kvůli přestavbě ve skladu. „Během velmi krátké doby byl na místě tým Linde, který zkontroloval proveditelnost nové trasy.“ V současnosti již ve Welsu přemýšlejí o rozšíření vozového parku o další vozíky L-MATIC, které by mohly plnit přepravní příkazy v nové hale. Dobré věci se prostě šíří, někdy dokonce i (plně) automaticky…

Dva vozíky L-MATIC od společnosti Linde Material Handling při použití u rakouského specialisty na sanitární zboží, společnosti HOLTER

Fritz HOLTER GmbH

Společnost Fritz HOLTER GmbH se sídlem ve Welsu patří mezi 3 největší rakouské velkoobchody se sanitárním zbožím. Byla založena v roce 1873 a stále se jedná o rodinnou firmu. Společnost HOLTER zaměstnává na více než 20 místech přibližně 850 pracovníků – 330 z nich v logistice. Distribuci přibližně 30 000 různých výrobků zajišťuje vlastní flotila 155 nákladních vozů – rozváží je z centrálního skladu, osmi dalších logistických středisek v Rakousku a Německu a ze dvou dalších distribučních center.