Ergonomické vychystávání na jedné paletě

Vychystávací vozík N16 Li od společnosti Linde Material Handling nabízí mimořádně vysoký výkon překládky: Protože se stanoviště řidiče nachází před baterií, má obsluha dobrý výhled na skladové prostředí. Díky malému poloměru otáčení vozík plynule manévruje do požadované polohy také v úzkých uličkách. Pomocí zvedáku lze při nakládání zvednout vidlice do ergonomické výšky až 790 mm. Díky volitelné funkci Autolift vozík automaticky spouští vidlice úměrně k rostoucí výšce nákladu. Tak odpadá manuální ovládání zvedáku a obsluha vychystává bez zbytečného přerušování a vždy v optimální výšce. Celé stanoviště řidiče je odpružené a tlumí otřesy a nárazy během jízdy.

Vlastnosti

Bezpečnost

Vychystávací vozík N16 Li je vybaven třídílným brzdným systémem, který se přizpůsobuje okolí i hmotnosti nákladu: Elektromagnetická provozní brzda je spojena s tlačítkem mrtvého muže a nouzovým tlačítkem. Hydraulicky podporovaná brzda zvyšuje brzdnou sílu podle hmotnosti nákladu. Vozík navíc automaticky zabrzdí, když obsluha uvolní ovládání pohonu. V zatáčkách snižuje vozík N16 Li rychlost, aby chránil řidiče i zboží. Kromě toho volitelná ochrana břemena stabilizuje náklad a tím poskytuje řidiči dokonalou bezpečnost. Servořízení s automatickým centrováním nevyžaduje velké natočení volantu a tím redukuje pohyby obsluhy na stanovišti řidiče. Bezpečnost ve skladu lze maximalizovat volitelnými doplňky, jako jsou přední LED reflektory a zařízení Linde BlueSpot™.

 • Třídílný brzdný systém
 • Tlačítko mrtvého muže a nouzové tlačítko
 • Snížení rychlosti v zatáčkách
 • Volant s automatickým centrováním

Ergonomie

Stanoviště řidiče s nízkou nástupní výškou 13,7 cm umožňuje pohodlné nastupování a vystupování. Všechny obrysy jsou zaoblené a četné přihrádky a držáky poskytují prostor pro uložení nezbytného vybavení. Díky zvedáku vidlic obsluha vychystává ve výšce, která šetří záda. Volitelně lze doplnit funkci Autolift, která automaticky upraví výšku vidlic podle ložné výšky. Na krátkých trasách řídí obsluha vozík pohodlně při chůzi vedle vozíku. Volitelně je možné nastavit výšku intuitivně ovládaného volantu Linde i opěradla se sklopným sedadlem. Celá ovládací plošina je navíc plně odpružená a tlumí otřesy a nárazy během jízdy. Noví řidiči se díky jasné symbolice na kontrolních prvcích rychle zaučí.

 • Nízký vstup
 • Zaoblené rohy
 • Přihrádky a držáky pro vybavení
 • Ovládání při chůzí vedle vozíku
 • Intuitivní volant Linde
 • Odpružená ovládací plošina

Manipulace

Díky třífázovému motoru s výkonem 3 kW vozík N16 Li rychle dosahuje maximální rychlosti 12 km/h. Čtyřbodový kontakt se zemí zajišťuje vysokou stabilitu vozíku. Výchozí zdvih usnadňuje přepravu při jízdě po rampách a nerovnostech. Při použití volitelně dostupné lithium-iontové baterie může řidič využít přestávek k mezinabíjení svého vozíku a omezit tak prostoje. Multifunkční displej neustále informuje řidiče o aktuálním stavu nabití vychystávacího vozíku. Intuitivní ovládací symboly na volantu přehledně ukazují funkce nejdůležitějších ovládacích prvků. Volitelná funkce Autolift eliminuje zbytečné pohyby prostřednictvím automatického zvedání a spouštění vidlic.

 • Výkonný 3kW třífázový motor
 • Čtyři kontaktní body se zemí
 • Výchozí zdvih pro přejíždění ramp
 • Lithium-iontová baterie
 • Přehledný multifunkční displej

Servis

Vozík N16 Li vyžaduje jen minimální náklady na údržbu: Může pracovat až 1 000 provozních hodin bez servisní kontroly. Třífázová technologie nevyžaduje žádnou údržbu a brzdy se nemusí seřizovat. Servisní technik má po sejmutí servisního panelu snadný přístup ke všem servisním součástem. Důležité parametry vozíku může načíst do notebooku prostřednictvím připojení ke sběrnici CAN. Robustní ocelový nárazník chrání odpružené stanoviště řidiče a omezuje tak škody při najetí na překážku.

 • 1 000 provozních hodin bez potřeby servisní kontroly
 • Bezúdržbová třífázová technologie
 • Brzdy nepotřebují seřizování
 • Připojení ke sběrnici CAN
 • Robustní ocelový nárazník vpředu

Technické údaje

Model Nosnost / Náklad Zdvih Rychlost vozíku s/bez nákladu Rádius otáčení Napětí baterie / jmenovitá kapacita K5
N16 Li 0,8 / 1,6 (t) 550 (mm) 10 / 12 km/h 2380 / 2450 (mm) 24 / 345/375 (V)/(Ah) o. kWh

Zvláštní výbava

Panel softwaru správy vozového parku Linde connect od společnosti Linde Material Handling

Správa vozového parku

Díky řešení správy vozového parku Linde connect lze mimo jiné provádět analýzu využití celého vozového parku s cílem následné optimalizace jeho vytížení nebo servisu.

Vychystávací vozíky N20 od společnosti Linde Material Handling s předním LED osvětlením

Přední LED reflektor

LED reflektor je umístěn vpředu a vydává jasné světlo. Je odolný proti vodě a prachu.

Ochranná nákladní mříž pro vychystávací vozíky N20 od společnosti Linde Material Handling

Ochranná nákladní mříž

Dodatečnou ochranu pro řidiče i náklad nabízí ochranná nákladní mříž, kterou lze přizpůsobit výšce nákladu.

BlueSpot™ od společnosti Linde Material Handling pro vychystávací vozíky N20

Linde BlueSpot™

Výstražné zařízení Linde BlueSpot™ zvyšuje bezpečnost provozu, protože díky LED světlometu na sebe vysokozdvižný vozík upozorní i bez potřeby zvukových signálů.

Vychystávací vozíky N20 od společnosti Linde Material Handling s lithium-iontovou baterií

Lithium-iontová technologie

Díky inovativní lithium-iontové technologii jsou baterie při pokojové teplotě znovu plně nabité už za 1,1 hodiny.

Tlačítka pro ovládání při chůzi vedle vozíku na vychystávacím vozíku N20 od společnosti Linde Material Handling

Tlačítka pro ovládání při chůzi vedle vozíku

Na zvedacím sloupu na obou stranách vozíku se nacházejí tlačítka, kterými řidič ovládá vychystávací vozík zvenku, když jde současně vedle něho.

Boční vyjmutí baterie u vychystávacího vozíku N20 od společnosti Linde Material Handling

Boční výměna baterie

Boční vyjmutí baterie s válečkovými ložisky a ergonomická páka umožňují rychlou výměnu zejména při použití ve vícesměnném pracovním režimu.

Nárazník pro vychystávací vozíky N20 od společnosti Linde Material Handling

Nárazník

Nárazník omezuje otřesy v případě srážky a chrání tak řidiče, vozík i vybavení skladu, například regály.

Záznamy otřesových snímačů v softwaru správy vozového parku Linde connect

Monitorování nehod

Snímač otřesů zaznamenává veškeré otřesy, ať už jsou způsobeny chybou řízení, nerovností povrchu cesty nebo nevhodným použitím vozíku. Vyhodnocení údajů prostřednictvím softwaru pro správu vozového parku poskytuje informace o příčinách poškození a nehod.

Kontrola přístupu pro vychystávací vozíky N20 od společnosti Linde Material Handling

Kontrola přístupu

Kontrola přístupu prostřednictvím systému pro správu vozového parku connect zajišťuje, aby vozíky používaly jen pověřené osoby. Řidič se musí před zahájením práce identifikovat pomocí PIN kódu nebo karty RFID.

Vyžádat nabídku