Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.
 • 0 - 1200 (kg)
 • 0 - 1924 (mm)

Automatizované vozíky L-MATIC

Silný pomocník při zvedání palet

Efektivní manipulace s nákladem v nižších výškách zdvihu

Autonomní vysokozdvižný ručně vedený vozík L-MATIC od společnosti Linde Material Handling je vhodný pro nakládání a vykládání v nižších výškách, úsekovou přepravu a dvoupatrové náklady. Přepravuje náklady s hmotností do 1200 kilogramů a výškou zdvihu do 1,9 metru. Díky navigaci, která nevyžaduje infrastrukturu, lze vozík L-MATIC flexibilně použít jako samostatný vozík nebo jako součást automatizovaného vozového parku. Robotický vozík je zároveň schopný bezpečné a efektivní interakce s osobami, neautomatizovanými vozíky, infrastrukturou zákazníka i dopravníky nebo balicími stanicemi. Kromě toho je kdykoli možné přepnout na ruční ovládání, například v nouzové situaci, kdy je nutné přesunout vozík z nebezpečné oblasti, nebo pokud jeho pomocí chcete krátkodobě zpracovávat jiný úkol.

Vlastnosti

Bezpečnost

Díky rozsáhlé bezpečnostní výbavě založené na laseru a kamerách sleduje vozík Linde L-MATIC své pracovní prostředí a spolehlivě reaguje ve chvíli, kdy jízdním nebo pracovním postupům brání osoby, jiné vozíky či další překážky. Přitom systém v reálném čase přizpůsobuje sledované oblasti rychlosti jízdy a úhlu natočení. Bezpečnostní prvky vozíku L-MATIC doplňuje několik nouzových tlačítek a různé akustické i vizuální výstražné signály.

 • Neustálé sledování pracovního prostředí
 • Kombinovaná bezpečnostní technologie s lasery a kamerami
 • Akustické a vizuální výstražné systémy

Manipulace

Vozík L-MATIC je řízen softwarem Supervisor – jako samostatný vozík i jako součást vozového parku automatizovaných vozíků. Prostřednictvím tohoto softwaru probíhá komunikace s jinými automatizovanými zařízeními, například vraty nebo válečkovými dopravníky, a stejně snadno software umožňuje připojení k zákaznickým systémům WMS nebo ERP. Systém vypočítává optimální rozdělování jízdních příkazů a vedení tras. Díky vyspělé bezpečnostní technice obnoví vozík L-MATIC samostatně pracovní chod ve chvíli, kdy se již ve sledovaných oblastech nevyskytují osoby ani jiné překážky. Pokud chce obsluha používat vozík ručně, stačí jen uchopit ovládací páku.

 • Rozhraní pro systémy WMS a ERP
 • Inteligentní řízení tras a jízdních příkazů
 • Přesné řízení a sledování pohybu palet
 • Bezpečné použití v prostředí s osobami a neautonomními vozíky
 • Flexibilně přizpůsobitelné změnám
 • Kdykoli možná změna na ruční provoz

Servis

Vozík L-MATIC je vhodný pro dlouhé doby použití. Snadný přístup ke všem elektronickým a mechanickým součástem a bezúdržbová třífázová technologie přispívají k vysoké dostupnosti vozíku. Všechna data vozíku L-MATIC související s údržbou lze přečíst na servisním laptopu. Kromě toho existuje také možnost nastavení dálkového diagnostického systému.

 • Digitální diagnostický nástroj
 • Prediktivní údržba
 • Bezúdržbová třífázová technologie

Technické údaje

Model Nosnost / Náklad Zdvih Napětí baterie / jmenovitá kapacita K5 Rychlost vozíku s/bez nákladu
L-MATIC 1,2 / (2,0) (t) 1924 (mm) 24 / 375 (V)/(Ah) o. kWh 6/6 (max. 7,2/2,9) km/h

Zvláštní výbava

Čtečka čárových kódů

Na vozík je možné nainstalovat čtečku čárových kódů, kterou lze použít k načtení dat přímo z nákladu do systému hospodaření se zbožím.

Zařízení Linde BlueSpot™ s modrou LED svítilnou

Zařízení Linde BlueSpot™

Díky vysoce výkonným LED svítilnám zařízení Linde BlueSpot™ jsou zaměstnanci upozorněni na kolemjedoucí vysokozdvižné vozíky příjemným a účinným způsobem – žádné hlasité zvuky, žádné leknutí, žádné riziko.

Polohování nákladu

Vysokozdvižný ručně vedený vozík L-MATIC lze volitelně vybavit snímači pro sledování polohy palet.

2D laserová clona

Vozík L-MATIC lze dodatečně vybavit dvourozměrnou laserovou clonou, která podporuje sledování okolí z hlediska bezpečnosti.

Doplňkový klakson

Vozík L-MATIC může být volitelně dodán s doplňkovým klaksonem. Díky němu je vysokozdvižný ručně vedený vozík lépe slyšet v obzvláště hlučných prostředích.

Vyžádat nabídku