Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Ergonomie

Soulad člověka s technikou
Vysokozdvižný vozík Linde se spalovacím motorem při práci

Ergonomie jako základní princip

Ergonomický návrh vidlicových vysokozdvižných vozíků a skladové techniky má ve společnosti Linde Material Handling dlouhou tradici. Základní kámen položil před více než 50 lety vývoj hydrostatického pohonu. Tato technologie umožňuje jedinečně přesné řízení a usnadňuje řidiči práci. Z hlediska požadavků obsluhy již vzniklo množství inovací, které snižují zátěž řidiče a poskytují větší pohodlí a bezpečnost. Kromě vozíků formuje myšlenka ergonomie vývoj ve společnosti Linde. Ať už se jedná o bezpečnostní zařízení, software pro správu vozového parku nebo koncept servisu – všechny tyto prvky jsou zaměřeny na dokonalou souhru člověka a techniky.

Efektivní ochrana řidičů a pracovníků obsluhy

Hydrostatický pohon od společnosti Linde

Hydrostatický pohon od společnosti Linde umožňuje obzvlášť plynulé ovládání

Řidiči a pracovníci obsluhy vidlicových vysokozdvižných vozíků a skladové techniky jsou během každodenní práce vystaveni nejrůznějším mechanickým vibracím. Odborným výrazem se nazývají vibrace přenášené na člověka. Myšleny jsou tím vibrace, nárazy nebo údery, ke kterým dochází během provozu. Přestože jednotlivé vibrace nejsou skoro citelné, celkově pracovníky zásadně zatěžují. Již déle než 20 let proto společnost Linde Material Handling intenzivně pracuje na výzkumu a vývoji technologií, které by obsluhu před těmito vlivy efektivně ochránily. A to s úspěchem. Produkty společnosti Linde nesplňují jen zákonem stanovené mezní hodnoty. Také ve srovnání s konkurencí jsou na tom vozíky od společnosti Linde v nezávislých testech pravidelně nejlépe.

Pracoviště řidiče vysokozdvižného vozíku Linde

Obzvlášť ergonomické – pracoviště řidiče vysokozdvižného vozíku Linde

Vedle hydrostatického pohonu, který mimo jiné umožňuje velmi plynulý rozjezd a brzdění, chrání řidiče především systematické oddělení jednotlivých součástí. Ergonomický návrh pracoviště řidiče je tedy klíčem k bezpečnému, pohodlnému a účinnému provozu. Je-li zátěž řidiče nízká, klesá riziko nehody, snižují se prostoje v důsledku onemocnění a zvyšuje se výkonnost.

Přesné a citlivé řízení

Vysokozdvižné vozíky Linde umožňují díky patentovanému dvoupedálovému řízení mimořádně citlivé a přesné řízení. Technickým základem je hydrostatický pohon (odkaz na inovace), který přenáší sílu přímo na motory hnacích kol. Pravý pedál slouží k jízdě dopředu, levý pedál k jízdě dozadu. Pohon pracuje plynule.

Dvoupedálové řízení u vysokozdvižných vozíků Linde

Dvoupedálové řízení vede k optimálním pracovním výsledkům.

Maximální zrychlení je regulováno automaticky. Jakmile řidič sejme nohu z pedálů, vozík se zastaví. Brzda není nutná. Když jsou obě nohy řidiče neustále v kontaktu s pedály, dostává řidič nepřetržitě zpětnou vazbu prostřednictvím pohybu vozíku – v pravém slova smyslu mu přechází do krve.

Perfektní pracoviště

U vidlicových vysokozdvižných vozíků a zařízení skladové techniky od společnosti Linde Material Handling tvoří člověk a stroj jednu jednotku. U všech typů vozíků jsou všechny obslužné prvky uspořádány tak, aby na ně uživatel snadno dosáhl. V závislosti na modelu je pracoviště řidiče optimalizováno pro příslušný účel použití, případně může být pro něj přizpůsobeno. Příkladem mohou být nové ruční hydraulické plošinové zvedací vozíky Linde T 20/T 25 SP. Díky technologii Linde e-Driver je lze pohodlně ovládat jen jednou rukou. Řidič stojí uvolněně pod úhlem 45° ke směru jízdy a má optimální výhled na cestu i náklad.

Pracoviště řidiče vysokozdvižného vozíku Linde

Celosvětová jedinečnost – otočné pracoviště řidiče od společnosti Linde

Jedinečným prodejním argumentem vidlicových vysokozdvižných vozíků Linde je otočné pracoviště řidiče. Díky němu má řidič dokonalý výhled i při jízdě dozadu, aniž by musel přetáčet hlavu nebo záda. Další pohodlí z hlediska obsluhy nabízí systém Linde Load Control. Řidič může prostřednictvím dvou ovládacích pák vestavěných v opěrce snadno a přesně ovládat pracovní a přídavnou hydrauliku vysokozdvižného vozíku.

Návrh zaměřený na uživatele jako zastřešující základní princip

Ergonomický návrh manipulačních vozíků a pracovišť řidičů zůstane také v budoucnosti centrálním prvkem filosofie společnosti Linde. Nicméně stejnou měrou, jakou se mění rozhraní spolupráce člověka a stroje v důsledku vzrůstající digitalizace, se nyní do popředí tlačí návrh kompletního pracovního prostředí zaměřený na uživatele. Za účelem podpory řidičů a správců vozových parků se objevují úkoly, které sahají od návrhu uživatelských rozhraní v rámci asistenčních systémů, řízení a softwarových řešení až po využívání mobilních informačních technologií.

Obslužné rozhraní softwaru pro správu vozového parku connect:

Uživatelské rozhraní softwaru pro správu vozového parku connect: